Gratis vochtdiagnose inclusief vochtuitmeting

De gratis vochtanalyse gebeurt met professioneel materiaal, u leert veel bij over de staat van uw woning en u krijgt de garantie dat deze dienst vrijblijvend is. Enkel met erkende bedrijven (er bestaan ook veel niet-erkende bedrijven die niet de nodige ervaring hebben met vochtproblemen, met alle gevolgen vandien).

De vochtexpert bezorgt u – indien werken noodzakelijk zijn – een vrijblijvende offerte. Deze kunt u bewaren en nadien vergelijken met de offertes van andere aannemers. Onze bezoekers geven aan dat ze hiermee 40 à 50% besparen op hun eindfactuur.

Ik woon in:

Ik woon in:

>