Subsidies vochtbestrijding

Subsidies en premies voor vochtbestrijding

Snel naar: Subsidies in BelgieSubsidies in Nederland

 

België: Renovatiepremie

De renovatiepremie is een Vlaamse premie gericht op renovatiewerkzaamheden. Het betreft het renoveren van (een deel van een) woning of het ombouwen van een gebouw tot een woning.

 

1. Voorwaarden

Er zijn verschillende vochtbestrijding methodes die in aanmerking komen voor de renovatiepremie. Voordat je deze premie aanvraagt, is het echter belangrijk te controleren of zowel jij – de bewoner of verhuurder – als de woning aan de volgende voorwaarden voldoet.

Woning
Voor de woning gelden de volgende regels:

 

 • De woning of het gebouw is minstens 30 jaar oud.
 • Het gebouw ligt in het Vlaamse Gewest.
 • Het huis waarvoor de premie wordt aangevraagd, moet ook het officiële adres zijn van de bewoner/aanvrager. Hij/Zij moet op het moment van aanvraag meerderjarig zijn.
 • Het gebouw of de woning betreft hoofdzakelijk de huisvesting voor alleenstaanden of gezinnen. Studentenkamers maken geen aanspraak op deze premie.

Inkomen
De premie is inkomensafhankelijk. Het inkomen van alle meerderjarige bewoners moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Alleen de meerderjarige kinderen van de bewoners zelf worden niet meegerekend. Om kans te maken op een vergoeding, mag het inkomen niet meer zijn dan:

 

 • €42.890,- voor alleenstaanden
 • €61.270,- voor alleenstaande met 1 persoon ten laste (per persoon ten laste wordt het bedrag met €3.440,- verhoogd)
 • €61.270,- voor samenwonende (gehuwde) koppels (per persoon ten laste wordt het bedrag met €3.440,- verhoogd)

Eigendom
Vanaf 3 jaar voor de premieaanvraag mag zowel de bewoner als zijn/haar partner geen extra huizen in het bezit hebben. Hiertoe behoren ook kamerwoningen en studentenkamers. Er zijn echter enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer een andere woning in het bezit onbewoonbaar is verklaard.

Facturen
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de facturen die mogen worden ingediend.

 

 • De facturen mogen bij de aanvraag niet meer dan 2 jaar oud zijn.
 • Zowel de uitgevoerde werkzaamheden als de materiaalkosten kunnen ingediend worden.
 • Per aanvraag kun je facturen indienen in maximaal 2 van de 4 categorieën. Deze facturen moeten per categorie minstens €2.500,- (excl. BTW) bedragen. We maken onderscheid tussen de volgende categorieën:

 

 1. Structuur
 2. Dakwerken
 3. Buitenschrijnwerk
 4. Technische installatie

 

Verhuurder vs bewoner

De renovatiepremie is aan te vragen door zowel verhuurders als bewoners. Als verhuurder is het belangrijk dat, op de aanvraagdatum van de premie, de woning voor ten minste 9 jaar verhuurd is aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). In dit geval is de premie niet inkomensafhankelijk en geldt er ook geen eigendomsvoorwaarde. Een verhuurder mag de premie in de laatste 3 jaar van het huurcontract echter niet meer aanvragen.

Ook bij de aanvraagprocedure zijn er enkele verschillen tussen de voorwaarden waar de verhuurder en de bewoner aan moeten voldoen.

 

2. Wat komt in aanmerking?

Niet alle methodes om vocht aan te pakken komen in aanmerking voor een renovatiepremie. Veel van deze werkzaamheden die aanspraak maken op een vergoeding, vallen onder de eerste categorie: structuur.

Onder de structurele elementen van een woning, verstaan we onder andere de fundering, de draagvloeren en de muren. Vochtbestrijdingswerken die onder deze categorie vallen, zijn onder andere:

 

 • Bestrijding van opstijgend vocht. Hierbij kun je denken aan muren onderkappen of muren injecteren
 • Behandelen van de muren tegen huiszwam
 • Kelder waterdicht maken
 • Behandelen of vervangen van houten draagvloeren
 • Nieuwe gevelbekleding of herstel aan de gevel. Ook voegen die opnieuw gevuld worden en gevelreiniging kunnen in aanmerking komen voor de renovatiepremie
 • Behandelingen tegen doorslaand vocht, zoals het impregneren van de gevel
 • Muren voorzien van kalkbepleistering

 

3. Premieaanvraag

Nadat alle vochtbestrijdingswerken zijn uitgevoerd, kan de renovatiepremie aangevraagd worden. Je kunt per aanvraag in maximaal 2 categorieën facturen indienen. Dit mogen niet dezelfde categorieën zijn. In 10 jaar tijd kun je 2 keer deze premie aanvragen. De 2de premie is aan te vragen vanaf minimaal 1 jaar, tot maximaal 2 jaar na de eerste aanvraag.

Als verhuurder gelden in principe dezelfde regels als voor de bewoners van een woning of gebouw. Als verhuurder mag je echter facturen indienen voor 4 categorieën tegelijk. Je kunt dan uiteraard geen 2de aanvraag meer doen. Ook kan de renovatiepremie niet aangevraagd worden in de laatste 3 jaar van het huurcontract.

 

België: Verbeteringspremie

De Vlaamse verbeteringspremie is gericht op het aanpassen en/of het verbeteren van een woning, zodat deze aan de kwaliteitsnormen voldoet. De premie is vaak gericht op werkzaamheden die de gevolgen van overbewoning verhelpen. Ook deze premie is aan te vragen door zowel bewoners als verhuurders. De verbeteringspremie is vooral gericht op mensen met een laag inkomen.

 

1. Voorwaarden

Woning

 

 • De woning of het gebouw ligt in het Vlaamse Gewest.
 • De woning is minstens 25 jaar oud. Wanneer het een verbouwing betreft om overbewoning op te lossen, kan er een uitzondering worden gemaakt.
 • De woning waarvoor de premie wordt aangevraagd, is de officiële verblijfplaats van de bewoner/aanvrager.

Inkomen
De voorwaarden gelden voor het inkomen van het 3e jaar voorafgaand aan de aanvraag.

 

 • Het belastbaar inkomen van het gezin mag niet meer bedragen dan €30.640,- (per persoon ten laste wordt het bedrag met €1.600,- verhoogd)
 • Het belastbaar inkomen van de verhuurder – alleenstaand, gehuwd of samenwonend – mag niet meer bedragen dan €61.270,- (het bedrag wordt niet verhoogd voor extra personen ten laste)

Facturen
De premie wordt berekend aan de hand van de ingediende facturen van de verrichte werkzaamheden. Bij het indienen van de facturen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

 

 • De facturen moeten op naam van de bewoner of verhuurder staan.
 • De ingediende facturen mogen op de dag van aanvraag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • Er zijn verschillende onderdelen die in aanmerking komen voor een verbeteringspremie. Per onderdeel wordt een vast premiebedrag verstrekt. Het is belangrijk om voor de specifieke categorie facturen in te dienen die minstens twee keer het totale premiebedrag bedragen.

 

2. Wat komt in aanmerking?

De verbeteringspremie is onderverdeeld in verschillende werken. In totaal zijn er 8 verschillende categorieën, die ieder een specifiek premiebedrag toegekend hebben gekregen. Zo is de premie voor dakwerken €1.250,- en kun je voor het plaatsen van rookmelders tot €500,- terugkrijgen. De vierde categorie betreft het ‘behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren’. De vergoeding voor deze werkzaamheden is €750,-. Onder deze noemer vallen onder meer de volgende verbeteringswerkzaamheden:

 

 • Het onderkappen van de muren.
 • Plaatsen van een (nieuwe) waterkerende laag.
 • Muurinjectie of -diffusie met hydrofobe middelen.
 • Herstelling van muurvoeten als gevolg van bovengenoemde werkzaamheden.

De derde categorie, betreffende gevelwerkzaamheden, valt misschien niet direct onder de noemer ´vochtbestrijding´. Toch behoren hiertoe ook werken die de gevolgen van een vochtprobleem onder handen nemen. Zo kan bij het aanbrengen van gevelbekleding of -isolatie tot €1500,- vergoed worden. Ook het vernieuwen van voegwerk valt onder deze categorie verbeteringswerken. Dit kan bijdragen aan het voorkomen of verhelpen van regendoorslag.

 

3. Premieaanvraag

In 10 jaar tijd mag je 3 keer een verbeteringspremie aanvragen. Dit moeten aanvragen zijn die allemaal in een verschillende categorie vallen. Je kunt dus geen tweemaal een factuur indienen voor dakwerken. De verbeteringspremie voor verhuurders kent in principe dezelfde voorwaarden. De laatste 2 jaar van het huurcontract is het echter niet meer mogelijk deze premie aan te vragen.

 

Nederland

In Nederland worden er geen specifieke premies verstrekt die gericht zijn op woningrenovatie of -verbetering. Kosten die gemaakt worden bij het bestrijden van vochtproblemen en het herstellen van de schade aan een woning, worden dan ook vaak niet vergoed. Wanneer deze werkzaamheden echter bijdragen aan de energiebesparing, wordt het een ander verhaal.

Er kunnen in Nederland subsidies worden uitgekeerd wanneer je in de kosten loopt om je woning energiezuiniger te maken. Ook zijn er (gunstige) leningen die verstrekt worden. De Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), is een subsidie gericht op het verduurzamen van een woning. Een goede isolatie draagt bij aan de energiebesparing en kan tevens toegepast worden bij renovatiewerkzaamheden ten gevolge van een vochtprobleem. Ook bij koudebruggen en gevelrenovatie kan het aanbrengen van een nieuwe ‘isolatie schil’ een duurzame oplossing zijn.Naast de landelijke subsidies, zijn er ook lokale vergoedingen die worden verstrekt ter bevordering van duurzaam wonen en/of bouwen. De energiesubsisdiewijzer geeft een compleet overzicht van de subsidies waar je in jouw buurt aanspraak op kunt maken. Ook worden er goedkope leningen verstrekt en kun je in enkele gevallen btw terugvragen van de Belastingdienst.

 

Hieronder beschikbaar: gratis vochtdiagnose met erkend vochtexpert.

Wil je prijzen vergelijken? Of informatie inwinnen over vochtbestrijding?

Kies hieronder je land om de gratis vochtexpertise aan te vragen of meer informatie te krijgen

Over deze website

Vochtbestrijding Info staat verbonden met meer dan 250 vochtbestrijding bedrijven in België en Nederland. Zoek je een vochtexpert? Via deze website kom je gemakkelijk in contact met de meest gekwalificeerde vochtexperts en vochtbedrijven in je buurt in België en Nederland.

Een vochtexpertise is altijd gratis en vrijblijvend (zonder verdere verplichtingen). Als u wilt dat er werken worden uitgevoerd, kan u ook een prijsbestek opvragen. Een vochtdiagnose is bovendien heel leerrijk. Je ontdekt de toestand van je muren (bijvoorbeeld de vochtigheidspercentages), je krijgt tips over wat je preventief kan ondernemen en je leert meer over de beschikbare premies en subsidies.

Hoeveel kost vochtbestrijding?

Bereken de prijs voor verschillende soorten vochtbestrijding via deze rekenmodule en onafhankelijke offertemodule.

Gratis en objectief maximaal 4 prijzen vergelijken van enkel erkende vochtexperts. In enkele muisklikken.

KLIK HIER

WTCB Vochtbestrijding en opstijgend vocht

Vochtige muren? Hoge luchtvochtigheid? Opstijgend vocht?

Download de gratis gids over Vochtbestrijding van het officiële WTCB. De gids komt toe via e-mail.

Hoe behandel je opstijgend vocht? Hoe verlopen muurinjecties? Wat kan je allemaal doen? 

Lees het in deze gratis gids van WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Het WTCB is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht op initiatief van de beroepsorganisatie van bouwbedrijven.

Onafhankelijke vergelijking van +250 bedrijven in vochtbestrijding

Zeg vaarwel aan dat vervelend vocht

Bereken de prijs van vochtbestrijding (in muren of kelder) of gebruik onze innovatieve offertemodule.

Gratis 4 prijzen en/of aannemers vergelijken, onafhankelijk van elkaar. Via enkele muisklikken.

KLIK HIER

Populaire onderwerpen
Rewah

GRATIS DOWNLOAD

Download de gratis brochure over opstijgend vocht (uitgegeven door Rewah NV, internationaal producent bouwmaterialen vocht)